Klauzula informacyjna

Statut Stowarzyszenia START

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2017

Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Bilans za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie finansowe za rok 2013

Roczne, uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2013 r.