Integracyjne Stowarzyszenie

Sportowe ,,START”

ul. Gdańska 30

84-200 Wejherowo

tel. 607 32 82 62

e-mail: startwejh@wp.pl

Organizacja pożytku publicznego – KRS 0000223792

NIP 588-208-37-51

Regon: 193008658

Konto: PKO BP SA 41 1020 1912 0000 9502 0033 8020