Władze stowarzyszenia

Zarząd

 

Prezes Krzysztof Ruchalski


Wiceprezes Andrzej Białas

Członek Adam Andrzejewski

 

CAM00387_ppSekretarz – Helena Szpunar

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Waldemar Konik

Z-ca Przewodniczącego Jan Zębko

ptach

Sekretarz Henryk Ptach