Władze stowarzyszenia

Zarząd

 

Prezes Krzysztof Ruchalski


Wiceprezes Andrzej Białas

Członek Adam Andrzejewski

 

CAM00387_ppSekretarz – Helena Szpunar

Komisja Rewizyjna

 

 

Z-ca Przewodniczącego Jan Zębko

ptach

Sekretarz Henryk Ptach