Władze stowarzyszenia

Zarząd

 

Prezes Krzysztof Ruchalski


Wiceprezes Andrzej Białas

 

Członek Zarządu Ryszard Lipowski

 

CAM00387_ppCzłonek Zarządu – Sekretarz  Helena Szpunar

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Waldemar Konik

Z-ca Przewodniczącego Jan Zębko

ptach

Sekretarz Henryk Ptach