Najnowsze wydarzenia
  • Advertise Here Advertise Here Advertise Here Advertise Here Advertise Here
Archiwum

PostHeaderIcon Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Niniejszym zawiadamia się , że na podstawie par.20 pkt .1 STATUTU, 

Zarząd ISS „START” Wejherowo podjętą Uchwałą nr. 05/22 z dnia 20.03.2022 r. 

ZWOŁUJE

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia

w dniu 10 kwietnia 2022r. /niedziela/ godz.11,00 – (II termin godz.11,15)

w Szkole Podstawowej nr.5 Wejherowo-Śmiechowo ul. Gdańska 30.

Porządek zebrania: 

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór Prezydium ( Przewodniczący, Sekretarz)

3) Zatwierdzenie regulaminu obrad.

4) Zatwierdzenie porządku obrad.

5) Wybór Komisji (uchwał i wniosków, mandatowo-skrutacyjnej i wyborczej).

6) Sprawozdanie ustępującego Zarządu z merytorycznej i finansowej 

działalności za 2021 r. oraz łącznie za lata 2018-2021.

7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi.

8) Dyskusja nad pkt.6-7.

9) Zatwierdzenie sprawozdań:

– merytorycznego,

– finansowego / bilansu/ za 2021 r.

10) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

11) Wybory Władz Stowarzyszenia:

a) Zarządu,

b) Komisji Rewizyjnej.

12) Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na lata 2022-2025.

13) Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania.

14) Wolne wnioski.

15) Zamknięcie obrad.

Do wiadomości:

1) Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2) Członkowie zwyczajni ( obecność obowiązkowa)

3) Członkowie honorowi ( z prośbą o udział)

/Materiały do wglądu w biurze Stowarzyszenia/

PostHeaderIcon Medale Startu Wejherowo w Mistrzostwach Polski w Szachach

Na kompleksie sportowym „Zawiszy” w Bydgoszczy w dn. 11-13.03.2022 r.

odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w których wzięło udział 42 zawodników z całej Polski.

    Mistrzostwa rozegrano tzw. Systemem Szwajcarskim przy użyciu programu Chess Arbiter w oparciu o listę rankingową zawodników Polskiego Związku Szachowego oraz rankingu międzynarodowego FIDE.

Wejherowski START wystąpiło w składzie: Marek Uziałko, Mariusz Hagel, Bogusław Kuma i Tadeusz Panek.

Wyniki końcowe:

I.  Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich

    Indywidualnie   

Gr. A. 

    I. m.   –  Eugeniusz Małecki  –  UKS Wolsztyn    –  7,0    pkt.

   II. m.   –  Marek Uziałko  –  START Wejherowo    –  6,5  pkt.

  III. m.   –  Jarosław Mierzyński –  UKS Wolsztyn   –  6,0    pkt.

– pozostali nasi zawodnicy zajęli miejsca i tak:

  IV. m.   –  Mariusz Hagel – 5,5 pkt  i  IX. m. Tadeusz Panek –  4,5 pkt.

     Drużynowo

Do klasyfikacji drużynowej zaliczono 3 najlepszych zawodników danej drużyny

    I. m.    –  UKS SZACH Wolsztyn                        –    19,5 pkt.

   II. m.    –  START Wejherowo                             –    16,5 pkt.

  III. m.    –  START Wrocław                                  –   14,0 pkt.

Gr. „Open”

     Indywidualnie

W tej klasyfikacji nasi zawodnicy zajęli miejsca:

II. m. – Marek Uziałko –  6,5 pkt., X. m. – Mariusz Hagel  –  5,5 pkt.

i   XXI. m Tadeusz Panek  –  4,5 pkt.

a drużynowo zwyciężył zespół z Wolsztyna 19,5 pkt.  przed Wrocławiem  17,0 pkt.

i Wejherowem  16,5 pkt.

II. Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych

    Indywidualnie

Gr. A

    I. m.  –  Eugeniusz Małecki Wolsztyn                  –    8,5 pkt.

   II. m   –  Jarosław Mierzyński Wolsztyn                –    7,5 pkt.

  III. m.  –  Leszek Szymański START Wrocław      –    7,5 pkt.

– nasi zawodnicy zajęli: IV m. Mariusz Hagel – 7,5 pkt. ,V. m. Bogusław Kuma – 7,0 pkt    

  VI m. Marek Uziałko – 7,0 pkt. i X m. Tadeusz Panek –  5,5 pkt.

     Drużynowo

    I. m.  –  UKS Wolsztyn                                          –     22,0 pkt.

   II. m.  –  START Wejherowo                                  –     22,0 pkt.

  III. m.  –  START Wrocław                                      –     18,0 pkt.

Gr. „Open” – ogólnie drużynowo:

    I. m.  –  UKS Wolsztyn                                          –     22,0 pkt.

   II. m.  –  START Wejherowo                                  –     22,0 pkt.

  III. m.  –  START Wrocław                                      –     21,0 pkt.

  IV. m.  –  START Bydgoszcz                                  –     17,5 pkt.   

Organizatorem Mistrzostw Polski było Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” Bydgoszcz a sfinansowane ze środków PFRON.

Wyjazd zawodników ISS „START” Wejherowo sfinansował Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

PostHeaderIcon Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Szachach klasycznych w Karpaczu

   W Karpaczu w dn. 28.02. – 09.03.2022 r. odbyły się Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych w Szachach Klasycznych w których udział wzięło 80 zawodników z całej Polski.

   Mistrzostwa zostały rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund przy kojarzeniu komputerowym zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami FIDE.

Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu się do Mistrzostw Polski były: ranking ELO, ranking krajowy i kategoria szachowa.

W Mistrzostwach Polski wzięło udział 2 reprezentantów ISS”START” Wejherowo: Bogusław Kuma i Marek Uziałko osiągając dobre wyniki i tak:

 –  w kat. Ogólnej

    XIV. m. zajął Bogusław Kuma –  6,0 pkt. ( na 9 możliwych )

–   w kat. Senior

    IX. m.  zajął Marek Uziałko  –  4,5 pkt.

Organizatorem Mistrzostw Polski był Polski Związek Szachowy w Warszawie.

Wyjazd zawodników ISS START Wejherowo sfinansował Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

PostHeaderIcon Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego o Puchar Starosty w Boccia

W dniu 21 listopada 2021 r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego o Puchar Starosty  w Boccia.

Turniej rozegrano w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie ul. Gdańska 30.

W imieniu organizatorów uroczystego otwarcia dokonał Prezes ISS „START” kol. Krzysztof Ruchalski.

W zawodach uczestniczyli V-ce Prezes Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie Pan Eugeniusz Grabowski oraz Prezes Zrzeszenia Handlu i Usług w Wejherowie Pan Ryszard Kliczykowski , którzy bardzo wysoko ocenili organizację imprezy.  

Zawody rozegrano w 4 kategoriach: gr. A –  Niepełnosprawni, gr. B – „paraolimpijczycy”, 

gr. C – zdrowi i gr. D – „open”

Wyniki końcowe Mistrzostw:

1/ Indywidualnie / niepełnosprawni/  

        I m. –  Gabriela Andrzejewska

       II m. –  Henryk Ptach

      III m. –  Andrzej Puchowski

2/ Indywidualnie / gr. „paraolimpijska”/

        I m. –  Anna Konik

       II m. –  Marta Dadasiewicz

      III m. –  Mateusz Dobrzański

3/ Indywidualnie /gr. zdrowi/

        I m. –  Andrzej Białas

       II m. –  Krystian Angel

      III m. –  Anna Żyluk Żułkowska

4/ Indywidualnie / niepełnosprawni oraz zdrowi „open”  /

        I m. –  Adam Andrzejewski

       II m. –  Helena Szpunar

      III m. –  Gabriela Andrzejewska   

Zawody bardzo sprawnie przeprowadziła Komisja Sędziowska: Małgorzata Mika i Waldemar Konik przy współpracy z sędziami liczącymi Maria Wolska-Gieryk i Józef  Motowidło. 

Zwycięzcy poszczególnych  kategorii otrzymali puchary, nagrody rzeczowe oraz wszyscy uczestnicy mistrzostw pamiątkowe okolicznościowe gadżety – plakietki mistrzostw ufundowane przez Starostę Powiatu Wejherowskiego Panią Gabrielę Lisius.

Organizatorem zawodów było – Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” Wejherowo w ramach zawartej umowy w tym zakresie z Zarządem Powiatu Wejherowskiego

PostHeaderIcon Podaruj nam 1%

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1procent2.jpg

Wszystkim ofiarodawcom, sponsorom i sympatykom składam serdeczne podziękowanie za pomoc finansową udzieloną naszemu Stowarzyszeniu poprzez przekazanie 1 % od podatku za 2021 rok.

Wsparcie finansowe, udzielone przez Państwo w zasadniczy sposób przyczyniło się do wzrostu poziomu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którzy poprzez systematyczne ćwiczenia fizyczne i uprawianie sportu osiągnęli wiele cennych sukcesów zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Serdecznie dziękujemy i jednocześnie informujemy, że Państwo zostali wpisani na złotą listę Darczyńców i Sponsorów naszego Stowarzyszenia umieszczoną w naszej kronice.

Jeżeli Państwo zdecydujecie się ponownie wesprzeć naszą działalność – to do tego serdecznie zachęcamy.

Ponadto nadmieniamy, że procedura przekazywania 1 % od podatku jest niezwykle uproszczona. W zeznaniu podatkowym PIT wystarczy tylko wpisać numer 0000223792

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 2022 roku.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Krzysztof Ruchalski

Wejherowo, 28 listopada 2021 r.

PostHeaderIcon Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach – Gorzów Wlkp

W Gorzowie Wlkp. w dn. 15-17.X.2021 odbyły się Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach Błyskawicznych i Szybkich, w których wzięło udział 32 zawodników z całej Polski.

Mistrzostwa rozegrano tzw. systemem szwajcarskim  przy użyciu programu Chess Arbiter w oparciu o listę rankingową zawodników Polskiego Związku Szachowego oraz międzynarodowego FIDE.

Wejherowski START wystąpił w składzie: Bogusław Kuma,  Marek Uziałko i Tadeusz Panek  

Wyniki końcowe:

Grupa A/ Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych

                Indywidualnie: 

  I m. –  Eugeniusz Małecki  – UKS Wolsztyn  –       9 pkt.

 II m. –  Bogusław Kuma  – START Wejherowo –    7 pkt.

III m. –  Tadeusz  Twarogiel –  GZSN  START Gorzów Wlkp.  –  6,5 pkt.                   

– pozostali nasi zawodnicy zajęli miejsca i tak: 

IV m. –   Tadeusz Panek    –             6,5 pkt

oraz VII m. Marek Uziałko –              6,0 pkt.

                  Drużynowo:

Do kwalifikacji drużynowej zaliczono 3 najlepszych zawodników danej drużyny

   I  m. – UKS Szach Wolsztyn                                       –    20,5 pkt

   II m. –  ISS START Wejherowo                                   –    19,5 pkt

  III m. – GZSN „START” Gorzów Wlkp.                         –    17,5 pkt

Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich

                   Indywidualnie:

    I m. –  Jarosław Mierzyński – Wolsztyn                         –   6,5 pkt

   II m. –  Eugeniusz Małecki  – UKS Szach Wolsztyn       –   6,0 pkt

  III m. –  Tadeusz Twarogiel START Gorzów Wlkp.         –   6,0 pkt

nasi zawodnicy zajęli miejsca:

  IV m. –  Marek Uziałko                                                     –   6,0 pkt

 VII m. –  Bogusław Kuma                                                  –   5,0 pkt

 XII m. –  Tadeusz Panek                                                   –   3,0 pkt

W klasyfikacji drużynowej:

   I m.  –  UKS Szach Wolsztyn                                         –  18 pkt

  II m.  –  GZSN START Gorzów Wlkp.                             –  15 pkt

 III m.  –  ISS START Wejherowo                                     –   14 pkt 

Organizatorem Mistrzostw Polski był Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Warszawa a realizatorem zadania Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START Gorzów Wlkp.

Mistrzostwa zostały zorganizowane ze środków Ministerstwa Sportu  w Warszawie, PFRON i organizatora.

Wyjazd ekipy wejherowskiego Startu sfinansował Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w Gdańsku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 

PostHeaderIcon Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Jastrzębiej Górze

10.09 -12.09.2021 r.

                           

W dniach 10.09-12.09.2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „DIUNA” w Jastrzębiej Górze odbyły się Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym oraz w Szachach pod patronatem i o puchar Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych i przebiegały w miłej sportowej atmosferze zakończone grillem.

Wyniki końcowe:

Tenis stołowy

–    I m.   –   Mikuta Zdzisław

–   II m.   –   Andrzejewski Adam

–  III m.   –   Goike Łkasz

Szachy

–    I m.   –   Kuma Bogusław

–   II m.   –   Uziałko Marek

–  III m.   –   Hebel Adam

Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez Panią Dyrektor PCPR w Wejherowie ( PFRON),  które było wspierającym finansowo organizację zawodów.

Głównym organizatorem zawodów był ISS „START” w Wejherowie

P.S.

Ponadto informujemy, że Stowarzyszenie „START” Wejherowo ogłasza nabór osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu ruchu do sekcji tenisa stołowego, bocci i szachów.

Informacje można uzyska pod telefonem 607328262.

     Zapraszamy  

PostHeaderIcon Ogólnopolski Integracyjny Turniej Bocci Ostrów – Mausz 21.05-23.05.2021

W dniach 21.05-23.05.2021 w miejscowości Ostrów-Mausz odbył się Ogólnopolski Integracyjny Turniej Boccia. 

Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie „Szansa Start” Gdańsk.

W rozgrywkach wzięły udział drużyny z :

– IKSON Głogów

– DOM MARZEŃ Gdynia

– START Wejherowo

– DOM BRATA ALBERTA Gdańsk

– START Kielce

– CR Grudziądz

– NIKE Bydgoszcz

– IKS ATAK Elbląg

– DLACZEGO NIE Gdynia

– START Koszalin

– IKS CONAN Giżycko 

– SULĘCZYNO

Drużynę ISS „START” Wejherowo  reprezentowali:

Kuźmiński Franciszek (kapitan), Konik Anna i Szpunar Helena.

Zawody były na wysokim poziomie i pomimo zaciętej walki drużyna ISS „START” Wejherowo zdobyła zaszczytne  II miejsce.

                          

PostHeaderIcon Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

PostHeaderIcon Zawiadomienie o walnym zebraniu

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym zawiadamia się , że na podstawie par.20 pkt .1 STATUTU, Zarząd ISS „START” Wejherowo podjętą uchwałą nr. 06/21 z dnia 08.06.2021r.

ZWOŁUJE

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia w dniu 27 czerwca 2021r. (niedziela) godz.11,00 – (II termin godz.11,15) w Szkole Podstawowej nr.5 Wejherowo-Śmiechowo ul. Gdańska 30.

Porządek zebrania:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór Prezydium ( Przewodniczący, Sekretarz)

3) Zatwierdzenie regulaminu obrad.

4) Zatwierdzenie porządku obrad.

5) Wybór Komisji (uchwał i wniosków oraz mandatowo-skrutacyjnej ).

6) Sprawozdanie Zarządu z merytorycznej i finansowej

działalności Stowarzyszenia za 2020 r.

7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020r.

8) Dyskusja nad pkt.6-7.

9) Zatwierdzenie sprawozdań;

– merytorycznego ,

– finansowego /bilansu / za 2020r.

10) Podjęcie Uchwał Walnego Zebrania

11) Wolne wnioski.

12) Zamknięcie obrad.

Do wiadomości:

1) Starostwo Powiatowe w Wejherowie

2) Członkowie zwyczajni ( obecność obowiązkowa)

3) Członkowie honorowi ( z prośbą o udział)

/Materiały do wglądu w biurze Stowarzyszenia/

UWAGA

Warunkiem udziału będzie konieczność przestrzegania przez wszystkich uczestników procedur związanych z epidemią COVID-19.

Kalendarz
grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Szukaj
Kategorie